Obaveštenja

daibau Magazin

2023-02-02T17:48:41+01:00

Asfaltiranje dvorišta, cena Pri uređenju dvorišta, vrlo često se srećemo s pitanjem: asfaltirati ga ili popločati? Istinu govoreći, popločana dvorišta deluju lepše, ali je asfaltiranje jeftinije i brže te se mnogi odlučuju za tu varijantu. PROČITAJ VIŠE

daibau Magazin2023-02-02T17:48:41+01:00

DOKUMENTI VEZANI ZA SKUPŠTINU I GLASANJE 2023

2023-03-23T18:49:58+01:00

JAVNI POZIV za vanrednu sednicu Skupštine akcionara 18. april 2023. OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara 23. mart 2023. FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU NA VANREDNOJ SEDNICI Skupštine akcionara 18. mart 2023.

DOKUMENTI VEZANI ZA SKUPŠTINU I GLASANJE 20232023-03-23T18:49:58+01:00

DOKUMENTI VEZANI ZA SKUPŠTINU I GLASANJE 2022

2022-12-22T18:43:11+01:00

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA o sazivanju vanredne Skupštine akcionara 19. decembar 2022 FORMULAR ZA GLASANJE - VANDREDNA SKUPŠTINA 28. novembar 2022 JAVNI POZIV O SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE - 28. novembar 2022 PREDLOG ZA DOPUNU DNEVNOG REDA SKUPŠTINE 28. novembar 2022 JAVNI POZIV O - DOPUNI DNEVNOG REDA 28. novembar 2022

DOKUMENTI VEZANI ZA SKUPŠTINU I GLASANJE 20222022-12-22T18:43:11+01:00

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE 2022.

2022-04-15T08:19:18+02:00

Na osnovu člana  335. stav 6.   Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'' br. 36/2011 , 99/2011, 83/2014 (dr.zakon), 5/2015,  44/2018,  95/2018 , 91/2019 i 109/2021) , predsednik Odbora direktora Preduzeća za puteve ''Valjevo'' a.d.  dana  08. 04.2022.godine donosi   OBAVEŠTENJE O  ODLUCI   ODBORA   DIREKTORA  o sazivanju  redovne  Skupštine akcionara   I  Odbor direktora Preduzeća

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA O ZAKAZIVANJU SKUPŠTINE 2022.2022-04-15T08:19:18+02:00

JAVNI POZIV O SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE 2021

2022-04-15T08:19:55+02:00

Na osnovu člana 365. stav 2, a u vezi sa članom 335. i 336.   Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'' br. 36/11 , 99/11 , 5/15 , 44/18,95/18 i 91/19 ),  i člana 65. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (‘’Službeni glasnik RS’’br.31/11,112/15,108/16  9/20 i 153/20), izvršni direktor kao član

JAVNI POZIV O SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE 20212022-04-15T08:19:55+02:00

Sertifikat za Integrisan sistem menadžmenta

2020-10-13T13:32:54+02:00

Poštovani, sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je preduzeće za puteve “Valjevo“ a.d. Valjevo uspešno prošlo sertifikacionu proveru i dobilo sertifikat za Integrisan sistem menadžmenta – IMS ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 ), međunarodno priznat standard koji osigurava da sve naše usluge zadovoljavaju tražene zahteve kroz efektivan sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine

Sertifikat za Integrisan sistem menadžmenta2020-10-13T13:32:54+02:00

Politika ISM

2020-10-13T13:34:44+02:00

Politika PZP Valjevo obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva kvaliteta usluga, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, u skladu sa vizijom i misijom osnivača, a koja odgovara svrsi i kontekstu organizacije i podržava njegovo strateško ostvarenje. Principi politike PZP Valjevo su: potpuna primena zakonskih, regulatornih i

Politika ISM2020-10-13T13:34:44+02:00