Obaveštenja

Sertifikat za Integrisan sistem menadžmenta

2020-10-13T13:32:54+02:00

Poštovani, sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je preduzeće za puteve “Valjevo“ a.d. Valjevo uspešno prošlo sertifikacionu proveru i dobilo sertifikat za Integrisan sistem menadžmenta – IMS ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 ), međunarodno priznat standard koji osigurava da sve naše usluge zadovoljavaju tražene zahteve kroz efektivan sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine

Sertifikat za Integrisan sistem menadžmenta2020-10-13T13:32:54+02:00

Politika ISM

2020-10-13T13:34:44+02:00

Politika PZP Valjevo obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva kvaliteta usluga, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, u skladu sa vizijom i misijom osnivača, a koja odgovara svrsi i kontekstu organizacije i podržava njegovo strateško ostvarenje. Principi politike PZP Valjevo su: potpuna primena zakonskih, regulatornih i

Politika ISM2020-10-13T13:34:44+02:00