Asfaltna baza AMMANN kapaciteta 120t/h
Montirana 2013 godine
Predozatori za 9 frakcija sa impulsnom regulatorima, kapacitet predozatora 10 m/3
Sušara kapaciteta 150 t/h
Filtersko postrojenje sa stepenom otprasivanja manjim od 20 mg/nm3
Gorionik kombinovani prirodni gas kapacitet 10000kW
Mešaoni toranj tipa AMMANN 120/6 sa sitima za 6 frakcija
Ukupna zapremina vrućih bunkera mešackog tornja 25t
Automatska el.vaga za minerale 1500 kg
Automatska el. vaga za punilo 200kg
Dozirni uređaj za bitumen kapaciteta 200kg
Mešalica AMMANN, kapaciteta 120t/h, težina sarze 1,5t
Kapacitet silosa gotove mase 2×40, 2X30t, 1X10
Silosi filera 3kom (2X25t+35t)
Cisterna za bitumen 2X25 + 3X40t , cisterna za mazut 1*60t
Kompjutersko upravljanje tipa ACP-ENGINEE RING D.O.O
Asf.baza upravlja se preko nadzornog kompjutera povezan sa mikroprocesorom
Kompjuterski nadzorni sistem sastoji se iz jednog sistema
Trafo stanica za bazu 600 Kw
Mrs)Prirodni Gas) kapaciteta 1000m3