OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

Naziv: Preduzeće za puteve “Valjevo”a.d. Valjevo
Skraćeni naziv: PZP “Valjevo”a.d. Valjevo
Sedište: Valjevo, Milovana Glišića broj 94
PIB: 101898873
Matični broj: 07188994
Šifra delatnosti: 4211
Žiro račun: 160-7211-74 Banca Intesa
Broj zaposlenih: 631
Telefon: 014/221-486 , Faks: 014/222-325
E-mejl: office@pzp-va.rs

generalni direktor:
Milan Mitrović
Telfon/Faks: 014 221 486 / 014 222 325