Kamenolom je opremljen drobilično-separacionim postrojenjem kompanije ˝NA-CE˝ Turska 2006. godine. Na postrojenju je instalirana čeljusna i dve udarne drobilice, takođe i četvoroetažno vibro sito za prosejavanje frakcija 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-22mm.