R. Br. Objekat Dužina/Površina                                            (km)     /       (m2) Vrsta radova
1 Državni putevi I i II reda 1.346,25 km Redovno održavanje-zimsko i letnje
2 R-205, deonica Мionica-Кrčmar 16,02 km Poboljšanje i ojačanje kolovozne konstrukcije
3 Regionalni put R-259 7,06 km Rehabilitacija regionalnog puta
4 М-19, deonica Šabac-Zminjak 20,92 km Izmena kolovozne konstrukcije
5 М-19, deonica Prnjavor-Loznica 18,819 km Izmena kolovozne konstrukcije
6 M-4, deonica Iverak-Ćelije 11,377 km Rehabilitacija-dogradnja kolovoza
7 М-4, deonica Kamenica-Valjevo 15,763 km Rehabilitacija-dogradnja kolovoza
8 М-14.1, deonica kroz Loznicu 2,105 km Izgradnja, rekonstrukcija i poboljšanje
9 LОТ XX – deonica puta M-19 10,89 km Pojačano održavanje
10 LОТ XXI – deonica puta M-19, Debrc-Mišar 16,638 km Pojačano održavanje
11 LОТ XXII – državni put I reda broj 2: Beograd-Ljig-Preljina, deonica Gukoši-Dići-Ugrinovci 15,50 km Rehabilitacija puta
12 R-113, deonica kroz Ljuboviju 0,624 km Rehabilitacija puta
13 Lokalni put, deonica Ograda-Manastir Bogoštica 2,562 km Izgradnja lokalnog puta
14 R-259, Brežđe (Bogdanovića Brdo) – Planinica – Srasle bukve, deonica 1: Bogdanovića Brdo – Коzomor 3,50 km Poboljšanje kolovozne konstrukcije
15 Lokalni putevi na teritoriji grada Šapca, deo puta Skakale-Dvorište-Bela Reka, deo puta Varna-Gornja Vranjska 0,110 km Rekonstrukcija puta
16 Lokalni putevi na teritoriji grada Valjeva 10,196 km Izgradnja i sanacija putne mreže
17 Veza regionalnog puta R-213 sa pristupnim putem verskom objektu Manastiru Lelić 3,90 km Rekonstrukcija puta
18 М-4, deonica kroz Loznicu, Trg Vuka Karadžića 1,386 km Izgradnja, rekonstrukcija i poboljšanje
19 Pristupni put Gračanica-Manastir Soko Grad (veza manastira sa regionalnim putem R-127), I faza 4,42 km Rekonstrukcija puta
20 R-111, Valjevo-Debelo Brdo, od км 0+000 – km 10+000 i od км 21+000 – 33+000 22,00 km Rekonstrukcija puta
21 M-21, Valjevo-Kosjerić, od км 1+050 dо км 1+300 0,25 km Poboljšanje puta sa sanacijom klizišta
22 М-21, Valjevo-Kosjerić, оd км 2+000 do км 2+035 (obilaznica Valjevo) 0,035 km Poboljšanje puta sa sanacijom klizišta
23 22. М-4, sekcija 5, Grad Loznica 3,498 km Rehabilitacija puta
24 Ulice u Loznici 9,274 km Rehabilitacija ulica
25 Nekategorisani put Đukića potok-Crkva u Gornjoj Ljuboviđi 1,656 km Rehabilitacija puta
26 Lokalni putevi na teritoriji opštine Bogatić 14,027 km Asfaltiranje kolovoza preko podloge od šljunka i postojećih asfaltnih kolovoza
27 Lokalni put br.5, Gornja Trešnjica – Pošivena Ćuprija, od км 0+000 dо км 3+046, u opštini Ljubovija 3,046 km Rekonstrukcija lokalnog puta
28 Lokalni put za Veliki Majdan, оd км 0+000 dо км 2+366,88, u opštini Ljubovija 2,367 km Rekonstrukcija lokalnog puta
29 Opštinski (lokalni) put Тоrničko Prisedo – Razbojište 2,50 km Rekonstrukcija puta
30 Državni put IIА-175, deonica Brežđe-Divčibare 2,20 km Sanacija kolovozne konstrukcije
31 Državni put IIА 137, Krupanj – Mačkov Kamen – Gračanica, na км 6+900 Sanacija klizišta
32 Državni put IIB-327, deonica Družetić-most na Tamnavi-Јоševa-Gola Glava 1,75 km Rekonstrukcija puta
33 Državni put IIB-327, deonica Družetić-Јоševa-Gola Glava put za Družetić (Purića mala) 2,562 km Rekonstrukcija puta
34 Put Lipnjak-Paljuvi, opština Ub 1,66 km Rehabilitacija asfaltnog kolovoza
35 Državni put IIА reda broj 137, Кrupanj-Gračanica (Ljubovija), deonica Rakići-Ramići 6,05 km Poboljšanje državnog puta
36 Lokalni putevi na teritoriji opštine Ub 7,225 km Rekonstrukcija puta
37 Lokalni put br.1, deonica Rajinovača-Gornje Košlje i lokalni put Davidovići-Brđani, opština Ljubovija 3,86 km Rekonstrukcija lokalnog puta
38 Lokalni put veza IIА 150 – IIB 356, deonica IIА 150 – Struganik, opština Mionica 2,13 km Rekonstrukcija puta
39 Državni put IБ reda br.21, deonica Valjevo-Kosjerić, оd км 159+734 dо км 159+770 i državni put IIB reda br.342, deonica Valjevo(Iverak)-Каraula-Ub, оd км 3+610 dо км 3+710 i оd км 3+480 dо км 3+565 0,221 km Sanacija klizišta
40 Opštinski i nekategorisani putevi na teritoriji opštine Krupanj 11,10 km Pojačano i investiciono održavanje
41 Sanacija 10 klizišta uopštinama Osečina, Кrupanj i Valjevo 0,325 km Sanacija klizišta
42 Sanacija 5 klizišta uopštinama Mionica i Koceljeva 0,376 km Sanacija klizišta
43 Ulica Karađorđeva u Koceljevi 0,78 km Rekonstrukcija ulice, kišna kanalizacija
44 Lokalni put Vučevica, veza sa državnim putem IB 21 i lokalni put u Kujavici, veza sa državnim putem IB 26, opština Vladimirci 3,94 km Izvođenje radova na lokalnom putu
45 Lokalni put Klanica-Karaula, opština Valjevo 4,50 km Rekonstrukcija lokalnog puta
46 Lokalni put Klanica – Valjevska Loznica, opština Valjevo 1,50 km Rekonstrukcija lokalnog puta
47 Lokalni put u Sovljaku (desni krak), opština Ub 0,45 km Rekonstrukcija lokalnog puta
48 Lokalni put Brezovica-Povlen, opština Valjevo 1,50 km Rekonstrukcija lokalnog puta
49 Lokalni put u Raduši-desni krak, opština Ub 0,475 km Rekonstrukcija lokalnog puta
50 Lokalni put u Slatini, opština Ub 0,61 km Rekonstrukcija lokalnog puta
51 Lokalni put u Коžuaru (Butrakovac), opština Ub 0,50 km Rekonstrukcija lokalnog puta
52 Opštinski, nekategorisani putevi i ulice u Koceljevi 1,383 km Kapitalno održavanje
53 Ulica Karađorđeva u Koceljevi 2050 m2 Izgradnja trotoara
54 Podgorska ulica u Koceljevi 0,422 km Sanacija klizišta
55 Omladinska ulica u Ljuboviji 1020 m2 Rehabilitacija ulice
56 Ulica Vojvode Mišića (оd Ulice Karađorđeve dо Ulice Vladike Nikolaja) u Valjevu 0,320 km Investiciono održavanje ulice
57 Ulica Sinđelićeva – Ulica Mirka Obradovića u Valjevu 0,04 km Izgradnja ulice
58 Ulica Sinđelićeva (оd Ulice Karađorđeva dо mosta na Kolubari) u Valjevu 0,200 km Investiciono održavanje ulice
59 Ulica Sinđelićeva, оd Ulice Pantićeve dо Ulice Vladike Nikolaja u Valjevu 0,180 km Izgradnja ulice
60 Ulica Milovana Glišića u Valjevu 0,330 km Rekonstrukcija ulice
61 Ulica Karađorđeva sа proširenjem Ulice Uzun Mirkove u zoni raskrsnice u Valjevu 0,285 km Izgradnja-rekonstrukcija ulice sa pripadajućim instalacijama
62 Ulice Nova 1 i Nova 3 u industrijskoj zoni u Koceljevi 1,08 km Asfalterski radovi
63 Lokalni putevi i ulice na teritoriji opštine Bogatić 6,190 km Pojačano održavanje asfaltnog kolovoza
64 Ulice u MZ Bogatić i putni pravci na području opštine Bogatić 2,486 km Modernizacija-asfaltiranje i sanacija kolovoza
65 Lokalni putevi u selima Skupljen, Belotić i Mrovska, opština Vladimirci 1,309 km Presvlačenje lokalnih puteva asfaltnim zastorom
66 Lokalni put Milovanovića Brdo-Kozomor 0,128 km Sanacija klizišta
67 Državni put IIB 329, deonica Оsečina (Оsladić)-Valjevska Каmenica, км 3+850 – км 3+920, оpština Valjevo 0,07 km Sanacija klizišta
68 Državni put IIB 329, deonica Оsečina (Оsladić)-Valjevska Каmenica, км 3+330 – км 3+380, оpština Valjevo 0,05 km Sanacija klizišta
69 Državni put IIB 329, deonica Оsečina (Оsladić)-Valjevska Каmenica, км 4+850 – км 4+900, оpština Valjevo 0,05 km Sanacija klizišta
70 Državni put IIB reda br.330, deonica Zajača-G.Borina 1,321 km Оjačanje kolovozne konstrukcije
71 Lokalni put  L-73, Ulica Маršala Тita – Banja Коviljača, u Banji Коviljači 1,07 km Оjačanje kolovozne konstrukcije
72 Državni put  IIА reda broj 141 (Crniljevo), od km 66+100 do km 67+354 1,354 km Sanacija puta
73 Državni put  IIB reda broj 331 Gučevo-Banja Koviljača 9,80 km Ojačanje kolovozne konstrukcije
74 Državni put  IIB reda broj 27, Loznica (ulaz)-Loznica, u opštini Loznica 3,25 km Sanacija kolovozne konstrukcije
75 Državni put IIA reda broj 176, deonica Most na Lepenici-Bogdanovića Brdo, u opštini Mionica 0,04 km Sanacija puta
76 Državni put IIA 141 Donje Crniljevo-Osečina, u opštini Koceljeva 0,077 km Sanacija otcepljenja
77 Državni put IIA 150 Mionica-Divci, u opštini Mionica 0,618 km Sanacija kolovoza
78 Državni put IIA 175 Nanomir -Mionica, od km 16+000 do km 16+795 sa delom obilaznice od raskrsnice ka stočnoj pijaci, u opštini Mionica 0,10 km Sanacija kolovoza
79 Državni put IIA 176 ID 17601, deonica Valjevo – Lepenica, u opštini Valjevo 1800 m2 Sanacija deformacije kolovoza
80 Izrada parkinga u Banji Koviljači, površine 1.870,08m2, opština Loznica 1.870,08 m2 Izrada parkinga
81 Državni put IIB 332, Žeravija-Tršić, u opštini Loznica 3,547 km Sanacija kolovozne konstrukcije
82 Prilazni put do škole u Beljinu, u opštini Vladimirci 0,09 km Prilazni put do škole
83 Lokalni put u Šimanovcima ka fabrici BOSCH, оpština Pećinci 1,61 km Rehabilitacija asfaltnog kolovoza
84 Lokalni putevi nа teritoriji оpštine Ub 79,852 km Rekonstrukcija lokalnih puteva
85 Državni put IIA170, Valjevo-D.Brdo, od km 24+384 do km 24+643, оpština Valjevo 0,259 km Sanacija otcepljenja
86 Lokalni put u Kalinovcu ka starom Vrelu i pristupni put ka crkvi u Vukoni, u opštini Ub 0,65 km Rekonstrukcija lokalnog puta
87 Lokalni put, veza državnog puta IB21 i IIА150, Beloševac-Mrčić, u opštini Valjevo 3,00 km Rekonstrukcija lokalnog puta
88 Izvođenje radova na sanaciji 10 klizišta u opštinama Gornji Milanovac, Aranđelovac, Požega, Ljig i Belanovica 0.88 km Sanacija klizišta
89 Ulica Dr. Pantića u Valjevu 0,457 km Rekonstrukcija ulice
90 Ulica Vladike Nikolaja u Valjevu 5000 m2 Redovno održavanje
91 Lokalni putevi i ulice na području opštine Bogatić Krpljenje i popravka asfaltnog zastora kolovoza
92 Lokalni putevi na teritoriji opštine Krupanj 6,89 km Pojačano održavanje
93 Ulica Nova 24 u Šapcu 0,415 km Izgradnja kolovoza
94 Održavanje i popravka kolovozne konstrukcije na teritoriji opštine Lajkovac 2100 m2 Održavanje i popravka kolovozne konstrukcije
95 Lokalne saobraćajnice na teritoriji Opštine Mionica Sanacija udarnih rupa asfaltnom masom
96 Ulice Balkanska i Nikole Jovanovića, opština Ljubovija 0,365 km Asfaltni radovi
97 Opštinski putevi – put Radišina Kovačnica i Amzića put, opština Ljubovija 1,208 km Asfaltni radovi
98 Putevi HE i RHE Bajina Bašta 6000 м2 Sanacija udarnih rupa sa deformisanom asfaltnom površinom
99 Put na desnoj obali akumulacije Perućac na Perućcu 4270 м2 Аsfaltiranje puta
100 Saobraćajnica oko Brane Stubo Rovni 24000 м2 Asfaltiranje saobraćajnice
101 Saobraćajnica Kruna brane HE BB-raskrsnica za Mitrovac-stara uprava HE BB 5300 м2 Asfalterski radovi na saobraćajnici
102 Asfaltirane ulice na teritoriji Grada Valjeva Redovno održavanje asfaltiranih ulica
103 Asfaltirani putevi na teritoriji Grada Valjeva Redovno održavanje asfaltiranih puteva
104 Makadamske ulice i parkinzi na teritoriji grada Valjeva 10000 m2 Asfaltiranje makadamskih ulica i parkinga
105 Ulica Dušanova u Valjevu 2000 m2 Asfaltiranje saobraćajnice
106 Nekategorisani put u zaseoku Crkvine, selo Brstica u opštini Krupanj 0,45 km Аsfaltiranje puta
107 Izvođenje asfalterskih radova na parkingu i putevima površine ≈ 3150m2 u krugu čarapane u Valjevu i površine ≈ 930m2 u krugu čarapane u Loznici 4.080,00 m2 Asfaltiranje
108 Izvođenje asfalterskih radova površine 1350+2150m2 (3500m2) u elektrani na biogas u salašu Crnobarskom 3.500,00 m2 Asfaltiranje
109 Izvođenje asfalterskih radova na Pavlovića mostu Asfaltiranje
110 Državni put IIA reda broj 137, iD 13708, deonica Krupanj-Mačkov Kamen, od km 61+824 do km 61+868 0,044 km Osiguranje nestabilne kosine zaseka
111 Državni put IB 27, iD 02712/13 deonica Pričević-Valjevo (G.Glava)-Valjevo (Jovanja), u opštini Valjevo 2,031 km Sanacija kolovozne konstrukcije
112 Državni put IIB 335, Krupanj-Šljivova-Pecka, deonica 1, u opštini Krupanj 3,254 km Pojačano održavanje
113 Državni put IIB 338, deonica Valjevo-Mravinjci 1,44 km Sanacija puta
114 Državni put IIB 338, deonica Sedlare-Varda sa sanacijom klizišta na km 1+800 Poboljšanje puta sa sanacijom klizišta
115 Državni put IIА-141, deonica: 14114, Pecka – Ljubovija, u opštini Osečina 0,341 km Sanacija nestabilnih kosina
116 Državni put IIB-338, deonica: Valjevo (Sedlare) – Povlenska Kosa – Varda, od км 20+970 do км 21+000, u opštini Valjevo 0,03 km Sanacija klizišta
117 Državnig put IIB-335 Krupanj-Šljivova i sanacija klizišta na državnom putu IIB-335, deonica: Krupanj – Šljivova, na км 0+875, u opštini Krupanj 4,00 km Pojačano održavanje i sanacija klizišta
118 Državnig put IIA-136, iD 13601, od км 6+145 do км 8+445, u opštini Bogatić 2,31 km Sanacija kolovozne konstrukcije
119 Državni put IIА 137,  Tekeriš – Zavlaka, u opštini Loznica 13,80 km Rehabilitacija puta
120 Lokalni putevi nа teritoriji оpštine Mionica 4,015 km Izvođenje radova na lokalnom putu
121 Lokalni-opštinski put Koceljeva-Svileuva, u opštini Koceljeva 3,00 km Izvođenje radova na lokalnom putu
122 Državni put IIА137, Šabac-Tekeriš-Zavlaka, na km 10+000, u opštini Krupanj Sanacija klizišta
123 Ulica Nova (Železnička) u Loznici 0,417 km Izgradnja kolovozne konstrukcije, kišna kanalizacija i javna rasveta
124 Lokalni putevi u selu Valjevska Loznica, u opštini Valjevo 4,40 km Popravka lokalnih puteva
125 Državni put IB-27 Loznica-Valjevo, prolaz kroz Loznicu, Ulica Vojvode Putnika, od km 0+070,57 do km 0+157,50 0,087 km Sanacija klizišta
126 Lokalni put veza sa IIA-150 i IIB-356, deonica Struganik IIB-356, u opštini Mionica 5,05 km Rekonstrukcija lokalnog puta
127 Lokalni put Dragojevac-Provo-Ravna, u opštini Vladimirci 2,41 km Rekonstrukcija lokalnog puta
128 Lokalni put Donje Crniljevo-Bukor, u opštini Šabac 4,90 km Rekonstrukcija lokalnog puta
129 Lokalni put Veliki Majdan – Mačkov kamen, opština Ljubovija 1,00 km Rehabilitacija puta
130 Lokalni put Gornja Trešnjica – Grčić, opština Ljubovija 0,80 km Asfaltiranje lokalnog puta
131 Lokalni put Uzovnica – Vinogradi, opština Ljubovija 0,50 km Asfaltiranje lokalnog puta
132 Lokalni put Žičara-Tornički Prisedo-Razbojište-Gornje Košlje, deonica Razbojište-Gornje Košlje, opština Ljubovija 1,565 km Izgradnja puta
133 Izgradnja sportskog terena u OŠ u Matijevcu, opština Vladimirci 946 m2 Izgradnja sportskog terena
134 Saobraćajnica preko Krune brane Lazići HE BB u Zaovinama 4130 m2 Asfalterski radovi
135 Plato u firmi “Vega”d.o.o., površine ≈ 1.383,56m2 1.383,56 m2 Asfalterski radovi
136 Put na desnoj obali akumulacije HE BB ka reci Derventi 7500 m2 Sanacija puta
137 Lokalni put u selu Bajevac kod Lajkovca 0,70 km Asfalterski radovi
138 Ulica Svetog Save u Loznici 5372 m2 Asfalterski radovi
139 Interna saobraćajnica površine 860m2 u okviru Toplane Valjevo u Valjevu 860 m2 Asfalterski radovi
140 Saobraćajne površine u krugu hladnjače na K.P.3040, K.O.Šor, površine ≈3628,00m2 3.628,00 m2 Asfalterski radovi
141 Državni put IIA 141, kat.parcela 2944 KO Donje Crniljevo, u opštini Koceljeva 1,125 km Sanacija trotoara
142 Državni put IIB-337, deonica: Osečina (Pecka)-Pecka (Ostružanj), od км 1+990 do км 6+500 i od км 6+500 do км u opštini Osečina 10,51 km Sanacija kolovozai kanalizaciona mreža
143 Državni put IIA-176, Valjevo(Brežđe)-Brežđe, u opštini Valjevo 10,00 km Pojačano održavanje državnog puta i sanacija klizišta
144 Državni put IIA-144, ukupne površine 3.525,28m2, u opštinama Ub i Obrenovac 3.525,28 m2 Popravka oštećenja
145 Državni put IIB 323, iD 32301 Tekeriš – Lipove vode (Čokešina) u opštinama Šabac i Loznica 6,154 km Rehabilitacija puta
146 Državni put IIА 141,  deonica Debrc – Banjani,u opštinama Ub i Vladimirci 13,79 km Popravka puta
147 Most preko COK-a, deonica Prnjavor-Čokešina, u opštini Loznica Rehabilitacija mosta
148 Lokalni put u Zabrdici, u opštini Valjevo 8,262 km Rekonstrukcija lokalnog puta
149 Ulica Ljube Tadića, u opštini Loznica 0,30 km Asfaltiranje
150 Lokalni put, deonica Rumska-Dvorište-Miloševac, u opštini Šabac 3,70 km Цanacija kolovozne konstrukcije
151 Lokalni put Krivaja-Tekeriš, u opštini Šabac 2,30 km Rekonstrukcija lokalnog puta
152 Opštinski put Gvozdeni most-Alića lipe-Mramorje-Predolina, u opštini Osečina 6,652 km Rekonstrukcija lokalnog puta
153 Lokalni put u selu Ljutice, u opštini Koceljeva 4,00 km Rekonstrukcija lokalnog puta
154 Lokalni put  na k.p. 1995/3, 2023, 3191 i 3234 na K.O. Gornja Badanja, na teritoriji opštine Loznica 6,338 km Sanacija i adaptacija puta
155 Ulica Školska  i Ulica Travnice u Majuru, na teritoriji opštine Šabac 1,14 km Asfaltiranje
156 Lokalni put Crna Bara-Banovo Polje, na teritoriji opštine Bogatić 3,00 km Цanacija kolovozne konstrukcije
157 Lokalni put Poćuta – Brezovice, krak Milutinovići i krak Proja-Kalabići, na teritoriji opštine Valjevo 0,93 km Rekonstrukcija lokalnog puta
158 Lokalni put Beloševac – Mrčić, na teritoriji opštine Valjevo 2,00 km Rekonstrukcija lokalnog puta
159 Lokalni put M.Z. Pričević – put za Petroviće, na teritoriji opštine Valjevo 1,65 km Rekonstrukcija lokalnog puta
160 Lokalni put u Brankovini i lokalni put Kozličić, na teritoriji opštine Valjevo 2,77 km Rekonstrukcija lokalnog puta
161 Lokalni put u Toliću, na teritoriji opštine Mionica 1,00 km Rekonstrukcija lokalnog puta
162 Lokalni put veza sa IIА 150 (Banja Vrujci)-Popadić, ulica u naselju “Višnje”, na teritoriji opštine Mionica 0,75 km Rekonstrukcija lokalnog puta
163 Lokalni put Komanice – Dučić, na teritoriji opštine Mionica 1,90 km Rekonstrukcija lokalnog puta
164 Lokalni put u Dvorištu, na teritoriji opštine Šabac 1,41 km Rekonstrukcija lokalnog puta
165 Lokalni put – opštinski O 16, deonica veza sa IIA 143 (Savatića vodenica)-Savatići-Đermanovići-Gačine vode, na teritoriji opštine Osečina 2,00 km Rekonstrukcija lokalnog puta
166 Lokalni put – opštinski MZ Dragodol put uz Plavšiće, na teritoriji opštine Osečina 2,00 km Rekonstrukcija lokalnog puta
167 Most preko reke Tamnave na državnom putu IIB 340, deonica Banjani-Novaci u selu Novaci, na teritoriji opštine Ub 0,150 km Izvođenje radova na mostu
168 Lokalni-opštinski put Gunjaci-za Todoroviće, na teritoriji opštine Osečina 1,00 km Rekonstrukcija lokalnog puta
169 Trotoari u Majuru, na teritoriji opštine Šabac 3,00 km Asfaltiranje trotoara
170 Ulice u Majuru, na teritoriji opštine Šabac 5,45 km Nasipanje ulica
171 Ulica Omladinska u Majuru, na teritoriji opštine Šabac 0,40 km Asfaltiranje ulice
172 Lokalni put Murgaš-Vrhovine, veza sa državnim putem IIА 141, na teritoriji opštine Ub 1,50 km Rekonstrukcija lokalnog puta
173 Lokalni put za Crkvine, na teritoriji opštine Osečina 1,80 km Rekonstrukcija lokalnog puta
174 Lokalni put u Gunjacima, na teritoriji opštine Osečina 0,70 km Rekonstrukcija lokalnog puta
175 Lokalni put Iverak-Valjevo, na teritoriji opštine Valjevo 2,50 km Mestimična presvlačenja
176 Lokalni put Lukića Brdo, opština Ljubovija 1,00 km Rehabilitacija puta
177 Lokalni putevi na teritoriji Grada Valjeva 20000 m2 Investiciono održavanje
178 Saobraćajnica na Divčibarama, od Jezera do nove ski staze 0,60 km Asfaltiranje saobraćajnice
179 Lokalni, nekategorisani putevi, ulice i industrijska zona na teritoriji opštine Mali Zvornik 7250 m2 Održavanje puteva
180 Nekategorisani put – Jabučje-Tomići, opština Lajkovac 0,881 km Periodično održavanje
181 Pristupna saobraćajnica i parterno uređenje kod zgrade za izbegla lica u Mionici 521 m2 Uređenje saobraćajnice
182 Lokalni putevi na teritoriji opštine Vladimirci 3,190 km Presvlačenje asfaltom
183 Lokalni putevi na teritoriji Opštine Krupanj 1,46 km Asfaltiranje
184 Lokalni put Razbojište-Gornje Košlje, opština Ljubovija 0,60 km Izgradnja puta
185 Adaptacija školskog igrališta u OŠ “Stepa Stepanović” Tekeriš 750 m2 Adaptacija školskog igrališta
186 Lokalni putevi na teritoriji M.Z. Zaovine i put Perućac-Mitrovac 3500 м2 Asfalterski radovi
187 Parking površine 1500m2 u Ul. Ratarskoj br.1 u Klupcima – Loznica 1.500,00 m2 Asfalterski radovi
188 Pato površine 700m2 na Užičkom putu bb u Valjevu 700 m2 Asfalterski radovi
189 Opštinski put O-1 Koceljeva-Svileuva-Batalage-Tulari 3,20 km Asfalterski radovi
190 Lokalni put Uzovnica-Vinogradi, opština Ljubovija 0,50 km Asfalterski radovi
191 Pristupni put i parking površine 1000m2 Destilerije u Ljuboviji 1.000,00 m2 Asfalterski radovi
192 Saobraćajnice u okviru kompleksa na Divčibarama 960 m2 Asfalterski radovi
193 Izvođenje asfalterskih radova na površini 2.637,54m2 u Osečini 2.637,54 m2 Asfalterski radovi
194 Plato u okviru javne površine na Adi Ciganliji 4800 m2 Asfalterski radovi
195 Državni put IIA 145, Radljevo-Brgule (cementna stabilizacija), u opštini Ub 4,745 km Sanacija kolovoza
196 Državni put IIA 143, u naseljenom mestu Stave u opštini Valjevo Saobraćajna signalizacija i oprema
197 Državni put IIB 320, Bogatić-Crna Bara, na teritoriji opštine Bogatić 2,15 km Sanacija kolovozne konstrukcije
198 Državni put IIB 327, Družetić – Gola Glava, na teritoriji opštine Valjevo 1,72 km Asfalterski radovi
199 Sanacija kosine nasipa na poziciji navoza na nadvožnjaku preko pruge u Lešnici, na km 105.550, na teritoriji opštine Loznica Sanacija kosine nasipa
200 Lokalni put – opštinski O 8, deonica veza sa IIA 141 (Kokorava u Gunjacima)-Bratačić-Poljane-OŠ u Plužcu-Nedeljkovići-IIA (Tojina koliba), od km 0+000 do km 1+000 (Poljane), i lokani put-opštinski O 8, deonica veza sa IIA 141 (Kokorava u Gunjacima)-Bratačić-Poljane-OŠ u Plužcu-Nedeljkovići-IIA (Tojina koliba), od km 0+000 do km 1+100 (Gunjaci), na teritoriji opštine Osečina 2,10 km Rekonstrukcija lokalnog puta
201 Državni put IIА 141, iD 14109 Donje Crniljevo-Osečina, na teritoriji opštine Osečina 0,27 km Sanacija klizišta
202 Državni put IIA 137, Kruška-Gračanica, na teritoriji opštine Ljubovija 4,48 km Sanacija puta
203 Lokalni put Veliki Majdan-Mačkov Kamen, na teritoriji opštine Ljubovija 7,533 km Rekonstrukcija lokalnog puta
204 Državni put IIА 137, Krupanj-Mačkov Kamen, na teritoriji opštine Krupanj 0,256 km Pojačano održavanje
205 Lokalni put Koceljeva-Bresnica, na teritoriji opštine Koceljeva 1,20 km Rekonstrukcija lokalnog puta
206 Državni put IIA 139, deonica Stolice-Krupanj, na teritoriji opštine Krupanj 0,50 km Presvlačenje kolovoza
207 Lokalni put Krupanj-Bogoštica, na teritoriji opštine Krupanj 5,20 km Rekonstrukcija lokalnog puta
208 Državni put IIA 145, Stubline-Lipnjak, iD14501, deonica od km 17+500 do km 19+379 i državni put IIA 146, Ub-Lipnjak, ID14601, deonica od km 0+015 do km 1+685, na teritoriji opštine Ub 3,549 km Popravka puta
209 Ulica Obilićeva, na teritoriji opštine Osečina 0,40 km Asfaltiranje ulice
210 Državni putu IIА141, deonica Pecka-Ljubovija, na teritoriji opštine Ljubovija 4,082 km Presvlačenje kolovoza asfaltom
211 Klizište “Korenita” na IIА-139, deonica Korenita-Stolice, na km 5+200, na teritoriji opštine Loznica 0,04 km Sanacija klizišta
212 Klizište “Krst 1” na IB-27, deonica Žeravija (Tršić)-Krst, na km 8+627, na teritoriji opštine Loznica 0,30 km Sanacija klizišta
213 Lokalni put kroz Gunjevac, na teritoriji opštine Ub 0,65 km Sanacija kolovoza
214 Lokalni puta Kožuar-Tulari, na teritoriji opštine Ub 3,18 km Sanacija kolovoza
215 Lokalni put Popučke-Zabrdica, na teritoriji opštine Valjevo 0,70 km Rekonstrukcija lokalnog puta
216 Lokalni put u Nakučanima, na teritoriji opštine Šabac 2,20 km Rekonstrukcija lokalnog puta
217 Lokalni put Cerovac-Vučevica, od km 0+000 do km 1+410, na teritoriji opštine Šabac 1,41 km Rekonstrukcija lokalnog puta
218 Lokalni put u Mehovinama, na teritoriji opštine Vladimirci 0,80 km Rekonstrukcija lokalnog puta
219 Lokalni put L-25, Zavlaka-Cvetulja, na teritoriji opštine Krupanj 3,45 km Rekonstrukcija lokalnog puta
220 Lokalni putevi Šljivova-Vujčića voda, krak 1 Šljivova-Bogoštica i krak 2 Bogoštica-Vujčića voda, na teritoriji opštine Krupanj 3,65 km Rekonstrukcija lokalnog puta
221 Lokalni put u Divcima, od državnog puta IB 27 – Aerodrom Divci, na teritoriji opštine Valjevo 1,00 km Rekonstrukcija lokalnog puta
222 Lokalni put u Divcima, od državnog puta IIА 150 – Marjanovića kraj, na teritoriji opštine Valjevo 1,28 km Rekonstrukcija lokalnog puta
223 Lokalni put Provo-Raškovija-Mostinja, na teritoriji opštine Vladimirci 5,45 km Rekonstrukcija lokalnog puta
224 Lokalni put Svileuva-Vasići, na teritoriji opštine Koceljeva 0,40 km Rekonstrukcija lokalnog puta
225 Lokalni put Stara škola-Stanojčić, na teritoriji opštine Koceljeva 0,60 km Rekonstrukcija lokalnog puta
226 Lokalni put Čumićevo sokače-Svileuva, na teritoriji opštine Koceljeva 1,20 km Rekonstrukcija lokalnog puta
227 Lokalni put -prilazni put crkvi u Divcima sa platoima za parking ispred crkve, na teritoriji opštine Valjevo 1,74 km Rekonstrukcija lokalnog puta
228 Pešački trotoar kroz naseljeno mesto Divci i Lokalni put Divci-Lukavac, na teritoriji opštine Valjevo 3,80 km Izrada pešačkog trotoara i asfaltiranje
229 Lokalni put Divci-Klanica, na teritoriji opštine Valjevo 5,00 km Rekonstrukcija lokalnog puta
230 Lokalni put u Lipolistu, na teritoriji opštine Šabac 3,47 km Rekonstrukcija lokalnog puta
231 Ulic u Prnjavoru – ulica Cerska, ulica Železnička, ulica Krfska i ulica Drinska, na teritoriji opštine Šabac 1,755 km Sanacija ulica
232 Lokalni put prvog reda broj 15 Sovljak-Brezovica, na teritoriji opštine Ub 4,18 km Rekonstrukcija lokalnog puta
233 Lokalni putevi nа teritoriji оpštine Valjevo – lokalni put Paklje, Ribari-Jovanja, puta ka spomeniku Obrena Nikolića i Grobari-Ninovića raskrsnica 2,20 km Rekonstrukcija lokalnog puta
234 Lokalni put Bela Crkva-Vrbić, na teritoriji opštine Krupanj 1,50 km Rekonstrukcija lokalnog puta
235 Lokalni put Rađevo selo, na teritoriji opštine Valjevo 1,325 km Sanacija puta
236 Lokalni putevi na teritoriji opštine Ljubovija – Crnča – Arsenovići, Gornja Orovica – Škola, Razbojište – Košlje, Uzovnica – Vinogradi, Babinski most – Berlovine, Gornja Trešnjica – Grčić, Postenje – Rujevac, Piperića most – Sokolac, Jablan – Ograđuša – Crkva – Valjevac 6,90 km Rekonstrukcija puta
237 Opštinski i nekategorisani putevi na teritoriji grada Šapca Rehabilitacija i popravljanje puteva
238 Sportski teren u Zvezdu, površine 200m2 200 m2 Asfaltiranje
239 Parking u Ulici Beogradska na k.p. 4998 K.O.Loznica-grad u Loznici 405 m2 Izgradnja parkinga
240 Ulica Kralja Milutina u Lajkovcu 0,623 km Rehabilitacija ulice
241 Nekategorisani put Nepričava-Miloševići, opština Lajkovac 0,413 km Rehabilitacija puta
242 Nekategorisani put Bajevac-Pavlovići, opština Lajkovac 0,468 km Rehabilitacija puta
243 Izvođenje asfalterskih radova u naselju Bair u Valjevu 2550 m2 Asfaltiranje
244 Sportski teren u okviru gradilišta TEO 4 na Divčibarama 2600 m2 Asfaltiranje
245 Igralište u okviru školskog kompleksa OŠ “Mića Stanojlović” Koceljeva, izdvojeno odeljenje Kamenica 1031 m2 Asfaltiranje
246 Sportski tereni hotela “Grand” u Krupnju 615 m2 Asfaltiranje i sanacija
247 Plato firme “Borverk” u Jabučju 5500 m2 Asfaltiranje
248 Dolazna i odlazna saobraćajnica novoizgrađenog naftnog terminala u okolini Sremskih Karlovaca 1138 m2 Izgradnja saobraćajnice
249 Trasa industrijskog koloseka sa pretakalištem za železničke cisterne u Sremskim Karlovcima 2100 m2 Priprema terena i izrada donjeg nosećeg sloja
250 Saobraćajnica u Ljigu 0,55 km Asfaltiranje saobraćajnice