OSNOVNI TEHNIČKI PODATCI ASFALTNE BAZE DUVANIŠTE

Baza WIBAU VS 12o montirana 1969 god. u Duvaništu.

Modernizovana 2002 god. INOP d.o.o. Krško

Kapacitet baze 120t/č
Predozatori za 5 frakcija sa regulacijom frekfentnim regulatorima kapacitet predozatora 10 m/3
Sušara kapaciteta 120 t/h
filtersko postrojenje sa stepenom otprasivanja manjim od 20 mg/nm3
Gorionik konbinovani nafta /gas kapacitet 14000knj
Mešaoni toranj tipa ino 120/5 sa sitima za 5 frakcija
Ukupna zapremina vrućih bunkera mešackog tornja 50t, 5 bunkerau tom sklopu se nalaze 2 bunkera od po 8 t za filer
Automatska el.vaga za minerale 1500 kg
Automatska el. vaga za punilo 300kg
Dozirni uređaj za bitumen kapaciteta 300l/min
Mešalica M37, kapaciteta 120t/h, težina sarze 1,5t
Kapacitet silosa gotove mase 2*60t
silosi filera 3kom po 50 t
cisterna za bitumen 3*30t , cisterna za bitumen 1*50t, cisterna za bitumen 1*100t
Gorionik na gas za grejanje termalnog ulja G-3 600knj
El.kotao za grejanje termalnog ulja 230 knj
Kompjutersko upravljanje tipa TM TRONIC 2002
Asf.baza upravlja se preko nadzornog kompjutera povezan sa mikroprocesorom
Kompjuterski nadzorni sistem sastoji se iz dva međusobno povezana sistema sa mogućnošću upravljanja pojedinacnih sklopova asf. baze
Trafo stanica za bazu 630 knj
trafo stanica za drobilicu 420knj
U krugu asf.baze se nalazi GMRS