OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA o sazivanju vanredne Skupštine akcionara 19. decembar 2022

FORMULAR ZA GLASANJE – VANDREDNA SKUPŠTINA 28. novembar 2022

JAVNI POZIV O SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE – 28. novembar 2022

PREDLOG ZA DOPUNU DNEVNOG REDA SKUPŠTINE 28. novembar 2022

JAVNI POZIV O – DOPUNI DNEVNOG REDA 28. novembar 2022