Politika ISM

2020-10-13T13:34:44+02:00

Politika PZP Valjevo obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva kvaliteta usluga, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, u skladu sa vizijom i misijom osnivača, a koja odgovara svrsi i kontekstu organizacije i podržava njegovo strateško ostvarenje. Principi politike PZP Valjevo su: potpuna primena zakonskih, regulatornih i