FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU na vanrednoj sednici Skupštine akcionara „Preduzeća za puteve ’’VALJEVO“ a.d. Valjevo sazvanoj za 08 . septembar 2020. godine u Valjevu, Milovana Glišića br. 94, sa početkom u 10 časova